about us services our stuff volunteers
take tour now

    PACIENTI SI VIZITATORI  ◦ REGULI PENTRU PACIENTI

  ◦
REGULI PENTRU VIZITATORI
 
  ◦
CALENDAR GARDA MEDICI


  ◦
SCOALA PARINTILOR
 
  ◦
PREVENTIE COVID
 
  ◦
PROTECTIA DATELOR CU
    CARACTER PERSONAL (GDPR)
INFORMATII UTILE PENTRU PACIENTI SI VIZITATORI

NECESAR PENTRU PACIENTE LA INTERNARE IN VEDEREA NASTERII

Drepturile si obligatiile pacientului

Reglementate prin LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI nr. 46 din 21 ianuarie 2003


Programul de vizite 

PROGRAMARI

Programarile pentru consultatii se fac la tel: 0232-213000 int.140
Pentru consultatii in Ambulatoriu: 0771764336
PROGRAMARI ONLINE - fa o programare

PROGRAM DE LUCRU AMBULATOR INTEGRAT

LISTA TELEFOANE SECTII SPITAL

ACTE NECESARE LA INTERNARE

- card de sanatate
- carte de identitate
-bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist

ELIBERAREA ACTELOR
Eliberarea certificatelor constatatoare de nastere sau deces se face zilnic intre orele 13.00-15.00

EXTERNAREA PACIENTILOR
- se face  pe baza biletului de iesire din spital intocmit de medicul curant si semnat de medicul sef de sectie. Biletul de iesire din spital se inmaneaza pacientului, iar foaia de observatie se indosariaza.
- se intocmeste scrisoarea medicala semnata de medicul curant si medicul sef de sectie
- la externare, pacientului i se valideaza in mod obligatoriu dosarul electronic pe baza cardului de sanatate/adeverinta emisa de CJAS Iasi care  atesta calitatea de asigurat.
- pacientele minore se vor externa doar insotite de apartinatorul legal (parinte sau tutore cu notificare notariala) care va prezenta o copie a BI/CI ce va fi anexata la FOCG a minorei. In cazul in care lehuza este minora, o copie a BI/CI va fi atasata si la FOCG a nou nascutului
- spitalul are obligatia de a intocmi si elibera pacientului decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale efectuate

Informatii cu privire la tipurile de investigatii paraclinice pe care le efectuam se pot obtine la Biroul Informatii: telefon 0232-213000 int.103

TAXA SOLICITARE DOCUMENTE DIN ARHIVA SPITALULUI - 500 lei conform Hotararii C.A. a Sp.Cl.OG Cuza Voda nr.5/05.04.2023

TARIFELE SERVICII MEDICALE CU PLATA - SPITALIZARE DE ZI

TARIFELE SERVICII MEDICALE LA CERERE

CHESTIONAR SPITAL FEEDBACK PACIENT

Pentru intrebari si sesizari: contact@spitalcuzavodaiasi.ro

ADRESA
 Iasi
Cuza Voda 34
Romania
TELEFON
0232-213000
0232-215468
TRANSPORT NEONATAL: 0232-213400
EMAIL
contact@spitalcuzavodaiasi.ro
Home | Despre noi | Servicii medicale | Pacienti si vizitatori | Informatii publice | Contact ANUNTURI
Contact © 2015