about us services our stuff volunteers
take tour now

DESPRE NOI
  ◦ ISTORIC

  ◦
MISIUNE, VIZIUNE, VALORI ASUMATE SI RESPONSABILITĂŢI
 
  ◦
ECHIPA MANAGERIALA

  ◦
STRUCTURA SPITAL
 
  ◦
COMISIA DE DISCIPLINA
 
  ◦
CERTIFICARI

  ◦
GRANTURI SI PROIECTE

  ◦
PARTENERI

  ◦
CODUL DE CONDUITĂ

  ◦
PROCEDURI

  ◦
GALERIE FOTO

  ◦ ASOCIATIA "PRIETENII MATERNITATII CUZA VODA"


     COMBAT COVID IAȘI - CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IASI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA COVID-19”, COD SMIS 138191
 • Contractul de finantare nr. 556/19.05.2021 pentru acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POIM
 • perioadă: 01 februarie 2020 - 31 decembrie 2021
 • beneficiari:U.A.T. JUDEȚUL IAȘI, în calitate de lider, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu", Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria”, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie “Cuza Vodă”, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Elena Doamna
 • vezi fisa proiectului


AMBULATORIUL DE SPECIALITATE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE "CUZA-VODĂ" IAȘI
 • proiect finanţat din fonduri europene
 • perioadă: 2014-2015
 • beneficiarul investiţie: Consiliul Judeţean Iaşi

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA  SECŢIILOR DE OBSTETRICĂ ŞI NEONATOLOGIE
 • proiect finantat prin Banca Mondiala
 • perioada: 2008-2014
 • beneficiarul investitiei: Ministerul SanatatiiPlatformă inteligentă de monitorizare şi evaluare a sănătăţii prenatale, suport de decizie în prevenirea complicaţiilor sarcinilor cu risc crescut – PREGIS


 • cod Program 4 (parteneriate, proiecte în domenii prioritare) 12091/2008
 • Contract nr. 12091 / 01.10.2008
 • perioada 2008-2011
 • director de proiect Udrescu Florian (IPA Bucureşti), responsabil de proiect
 • prof. dr. Onofriescu Mircea

Platformă inteligentă de monitorizare şi evaluare a sănătăţii prenatale, suport de decizie în prevenirea complicaţiilor sarcinilor cu risc crescut – PREGIS

 • cod program 4 (parteneriate, proiecte în domenii prioritare) 12091/2008,
 • contract nr. 1692/24.09.2008,
 • perioada 2008-2011
 • director de proiect UDRESCU Florian (IPA Bucuresti)
 • responsabil de proiect pentru Spitalul "Cuza Vodă"  conf.dr. Stamatin Maria

Metodologie dielectrică nedistructivă, neinvazivă, comparativă de detectare rapidă a ingredienţilor cu potenţial factor de risc pentru sănătate din produsele alimentare – FODIEL

 • cod Program 4 (parteneriate, proiecte complexe) PC 3506/2007.
 • Contract nr. 12390 / 14.09.2007
 • perioada 2007-2010
 • director de proiect prof. dr. Romeo Cristian Ciobanu (UTI Iaşi), responsabil proiect prof. dr. Onofriescu Mircea.

Noi metode şi tehnici biomedicale de investigare, diagnosticare şi monitorizare neinvazivă cu radiaţii electromagnetice neionogene – BIOELECTRA

 • contract PN2 nr.41089/2007
 • Perioada 2007-2010
 • director de proiect: Prof. Dr. O.Baltag, UMF Gr.T.Popa, Iaşi
 • membru în proiectul de cercetare: conf.dr. Stamatin Maria

Semnificaţia modificărilor morfologice la nivelul situsului de implantare în infertilitatea prin avort – MORFOSITUS

 • cod PNCDI2 – Program 4 (parteneriate, proiecte complexe) PC 2104/2007.
 • Contract 41088 / 14.09.2007
 • perioada 2007-2010
 • director de proiect prof. dr. Novac Liliana (UMF Craiova), responsabil proiect prof. dr. Onofriescu Mircea

Noi metode şi tehnici biomagnetometrice de înaltă rezoluţie pentru investigare şi diagnosticare biomedicală – BIOMAG


 • contract PN2 nr.71046/2007
 • Perioada 2007-2010
 • director de proiect: Prof. Dr. O.Baltag, UMF Gr.T.Popa, Iaşi
 • membru în proiectul de cercetare: conf.dr. Stamatin Maria

Diagnostic prenatal neinvaziv prin analiza moleculară a ADN fetal din plasma maternă

 • cod PNCDI2 – IDEI 1155/2007.
 • Contract nr. 377 / 01.10.2007
 • perioada 2007-2010
 • director de proiect prof. dr. Onofriescu Mircea
 • link CNCSIS:  http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/IDEI_pag_web.pdf

Fundamentarea sinergiei dirijate a nano-microcomponentelor integrate în materiale textile compozite, în scopul asigurării unor funcţii inteligente ale echipamentelor de protecţie pentru medii agresive EPIntel

 • contract nr. 105/2006
 • perioada 2006-2009
 • coordonator de proiect: Universitatea Tehnică Gh. Asachi, Iaşi
 • membru în proiectul de cercetare şi dezvoltare: conf.dr. Stamatin Maria

Analiza FISH a eritroblastelor nucleate fetale din sângele matern

 • cod PNCDI2 – IDEI 1196/2007.
 • Contract nr. 407 / 01.10.2007
 • perioada 2007-2010
 • director de proiect Nemescu Dragoş
 • link CNCSIS:  http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/IDEI_pag_web.pdf)
ADRESA
 Iasi
Cuza Voda 34
Romania
TELEFON
0232-213000
0232-215468
TRANSPORT NEONATAL: 0232-213400
EMAIL
contact@spitalcuzavodaiasi.ro
Home | Despre noi | Servicii medicale | Pacienti si vizitatori | Informatii publice | Contact ANUNTURI
Contact © 2015